In 2017 heeft de Provincie Noord-Brabant haar bevolkings- en woningbehoefteprognose geactualiseerd. Op deze website presenteren we aan de hand van 10 thema’s de belangrijkste resultaten. Bij elk thema treft u – in ‘woord, beeld en getal’ – de nodige informatie aan. Ook kunt u tal van prognosegegevens downloaden.

Om goed zicht te houden op de demografische ontwikkelingen actualiseert de provincie regelmatig haar prognoses, gemiddeld eens in de 3 à 4 jaar. Zo bestaat steeds een actueel beeld van de veranderingen in de omvang en samenstelling van de Brabantse bevolking, evenals van de effecten hiervan op ‘het wonen’.